fbpx
covid
ZASADY I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE
Z PANDEMIĄ COVID-19 PODCZAS NOCY KSIĘGARŃ 2020

Bądźmy odpowiedzialni!

Aktualizacja (11 października 2020): Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną festiwal Noc Księgarń 2020 odbędzie się jedynie za pośrednictwem Internetu – informacje o transmisjach i wydarzeniach w formie wirtualnej są aktualizowane na bieżąco na stronach księgarń i wydarzeń na Facebooku. Ze względu na utrudnione warunki zachowania dystansu podczas wydarzeń plenerowych odwołane zostają wszystkie wydarzenia plenerowe, w tym spacery (Lublin, Warszawa, Gdańsk, Kraków). 

Ograniczenia związane z epidemią COVID-19 nie oznaczają, że nie będziecie mogli w czasie Nocy Księgarń zrobić zakupów w księgarniach stacjonarnych – na trzy wieczory (15-17 października) księgarnie przygotowały dla Was specjalną ofertę: kiermasze, lokalne targi książki, nocne rabaty – dostępne stacjonarnie i w Internecie. Podczas zakupów po zmroku obowiązują takie same zasady jak we wszystkich innych punktach handlowych – zachowuj dystans, zakrywaj nos i usta! W tym czasie w księgarniach będzie można także zrobić zakupy zdalnie – przez telefon czy Facebooka. Przed wybraniem się na kiermasze w księgarniach zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  • Wszystkie wydarzenia Nocy Księgarń 2020 ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo odbywają się online (sprawdź PROGRAM). Od 14 do 17 października możesz wziąć stacjonarnie udział jedynie w kiermaszach i nocnych zakupach organizowanych przez księgarnie.
  • Jeśli masz gorączkę, katar, kaszel, czujesz się źle lub nietypowo – zostań w domu (nie odwiedzaj księgarni podczas nocnych zakupów), oglądaj transmisje spotkań na stronach księgarń oraz na stronie Noc Księgarń na Facebooku.
  • Jeśli wybierasz się na kiermasze organizowane przez księgarnie, przyjdź obowiązkowo w maseczce. Twarz możesz zasłaniać także materiałem lub przyłbicą.
  • Zachowuj dystans 1,5 metra od innych czytelników biorących udział w kiermaszach. Stosuj się do rozmieszczonych oznaczeń wskazujących, w jakiej odległości od innych ustawić się w kolejce do kasy w księgarni.
  • Przed wejściem do księgarni dezynfekuj ręce. Księgarnie biorące udział w Nocy Księgarń 2020 są zobowiązane do zapewnienia uczestnikom wydarzeń płynów do dezynfekcji rąk.
  • Podczas kiermaszy i zakupów po zmroku obowiązują takie same zasady jak we wszystkich innych punktach handlowych – seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu!
  • Odwiedzaj księgarnie (nie tylko po zmroku) i czytaj książki. Przetrwamy to! 🙂

Informujemy, że zgodnie z treścią Regulaminu projektu Noc Księgarń 2020 (z dnia 5 sierpnia 2020) OSDW Azymut Sp. z o.o. jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji wydarzenia Noc Księgarń 2020. Organizatorami wydarzeń stacjonarnych (na terenie księgarń) są podmioty, które zgłosiły swój udział w Projekcie i tym samym zaakceptowały warunki Regulaminu. Księgarnie, jako organizatorzy wydarzeń stacjonarnych odbywających się w ramach Nocy Księgarń 2020, są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.