fbpx

Noc Księgarń 2020 - rejestracja księgarń

Noc Księgarń 2020 - informacje dla księgarń

II edycja Nocy Księgarń, 15 - 17 października 2020

Naciśnij [+], aby uzyskać więcej informacji

Kiedy odbędzie się II edycja Nocy Księgarń?
II edycja wydarzenia Noc Księgarń odbędzie się w dniach 15 – 17 października 2020. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie będzie odbywać się równolegle w internecie oraz stacjonarnie – w księgarniach.
Noc Księgarń 2020 a reżim sanitarny
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja wydarzenia będzie odbywać się aż przez trzy dni, równolegle w internecie oraz stacjonarnie – w księgarniach (gdy pozwolą na to warunki sanitarne). Mimo niedogodności związanych z organizacją tegorocznej edycji wydarzenie przyciągnie wielu czytelników w mediach społecznościowych. Koordynator projektu zachęca księgarnie do zaproponowania wydarzeń, które mogą być (np. w części) transmitowane przez internet. Dodatkowo w ramach akcji promowane będą także księgarnie internetowe prowadzone przez niezależne księgarnie stacjonarne – zachęcamy do organizowania kiermaszy oraz lokalnych targów książki. Księgarnie biorące udział w projekcie są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
Kto jest koordynatorem Nocy Księgarń?
Koordynatorem ogólnopolskiej akcji Noc Księgarń jest OSDW Azymut – dystrybutor książek, który od 20 lat współpracuje z polską branżą księgarską. Organizacja wydarzenia została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Dlaczego warto wziąć udział w Nocy Księgarń?
Noc Księgarń to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest promocja czytelnictwa. Akcja – podobnie jak Noc Muzeów i Noc Bibliotek – ma na stałe wpisać się w kalendarz ogólnopolskich inicjatyw kulturalnych. Co roku wydarzenie jest wspierane przez kilkudziesięciu partnerów, wśród nich m.in. media i wydawców. Każda księgarnia biorąca udział w akcji otrzyma profesjonalne wsparcie medialne i materiały promocyjne (plakaty, gadżety, informatory). Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Księgarń będą promowane zarówno w internecie, jak i mediach (ogólnopolskich, branżowych, regionalnych). Noc Księgarń w 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbędzie się w pierwszej kolejności w internecie – koordynator projektu udzieli wsparcia technicznego związanego z przygotowaniem wydarzenia w wersji internetowej.
Czy moja księgarnia uzyska wsparcie od koordynatora akcji?
Każda księgarnia biorąca udział w akcji otrzyma profesjonalne wsparcie medialne i materiały promocyjne (plakaty, gadżety, informatory). Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Księgarń będą promowane przez koordynatora akcji w mediach ogólnopolskich, branżowych i regionalnych (w zasięgu Twojej księgarni). Dodatkowo wydarzeń może uzyskać wsparcie finansowe na organizację lokalnej edycji wydarzenia (w takim przypadku księgarnia jest zobowiązana do wystawienia faktury za usługi twórcze/artystyczne za działania, które zostały ustalone wraz z koordynatorem projektu). Warunkiem udzielenia tego typu wsparcia są ograniczenia finansowe i logistyczne. Udział każdej księgarni w wydarzeniu powinien być konsultowany indywidualnie z koordynatorem akcji – OSDW Azymut (kontakt@nocksiegarn.pl). Ponadto księgarnie, które zadeklarują chęć udziału w programie głównym wydarzenia, otrzymają możliwość organizacji wydarzenia zaproponowanego przez koordynatora (np. udział znanego pisarza czy pisarki w spotkaniu autorskim).
Do kiedy mogę zgłosić swój udział w Nocy Księgarń?
Rejestracja księgarń do udziału w akcji potrwa do 19 sierpnia 2020. Zgłoszenia przesłane po tym terminie mogą zostać odrzucone przez koordynatora projektu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Regulaminie projektu.
Kto może wziąć udział w Nocy Księgarń?
W akcji Noc Księgarń mogą wziąć udział niesieciowe księgarnie stacjonarne działające na terenie całej Polski (z wyłączeniem regionalnych mikrosieci księgarskich i niewielkich sieci księgarń specjalistycznych lub naukowych).
Czy udział w akcji jest bezpłatny?
Zgłoszenie do udziału w Nocy Księgarń oraz udział w akcji jest w 100% bezpłatny. Warto jednak pamiętać, że organizatorem poszczególnych wydarzeń są księgarnie – to one muszą zadbać o bezpieczeństwo i logistykę wydarzenia (np. nagłośnienie, miejsca dla publiczności, opieka nad dziećmi i młodzieżą, jeśli wydarzenie odbywa się stacjonarnie).
Czy zgłoszenie do udziału w akcji może zostać odrzucone?
Zgodnie z regulaminem Nocy Księgarń każde zgłoszenie do udziału w akcji podlega weryfikacji przez koordynatora pod kątem zgodności z celem projektu, jego założeniami, w tym pod kątem oceny zaproponowanego wydarzenia. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia do projektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, brak zgodności zaproponowanego wydarzenia z celem i założeniami projektu, uzasadnione wątpliwości związane ze zgodnością z prawem wydarzenia, uzasadnione wątpliwości dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom.Chcesz skonsultować swój program wydarzeń? Napisz: kontakt@nocksiegarn.pl.
Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z powyższym poradnikiem oraz Regulaminem.
Rejestracja do udziału w II edycji wydarzenia Noc Księgarń (15-17 października 2020) zakończyła się 19 sierpnia 2020. 
Masz pomysł na wydarzenie?
Chcesz wziąć udział w Nocy Księgarń, ale przegapiłeś rejestrację?
Napisz: kontakt@nocksiegarn.pl