fbpx

Noc Księgarń w Sieradzu

Księgarnia Róża

Aleja Grunwaldzka 1A, 98-200 Sieradz

20 września 2019, godz. 18:30 – 22:30

18:30 Spotkanie wokół poezji Moniki M. Milczarek

Monika Milczarek- nauczycielka języka angielskiego i uznana poetka. Zaczęła pisać wiersze, gdy miała piętnaście lat. Pierwszy tomik pt. „Krzyk Źrenic” wydała w 2001 roku, drugi pt. „Tatuaż duszy” w 2013 , trzeci”Piórnik Przemian” w 2017 r. i czwarty „Uwaga nie dotykać” 2019r.

Wiersz pt. „dorastanie” otrzymał II nagrodę w turnieju jednego wiersza podczas Zlotu Poetów z województwa łódzkiego. Ponadto jej wiersze publikowane były w tygodnikach „Echo” i „Nad Wartą”oraz antologiach („Strofy nad łęgami” 1996,”Poezja na każdy dzień cz. I i II” 2018 oraz „Poezja po zmierzchu”2018, „Metafora Współczesności 2018, „Miłość w czasach fejskultury”2019, „Strefa ciszy”2019) i almanachach (Tygiel Kulturalny 2002). Należy do sieradzkiej grupy poetyckiej „Desant”

20:00 Spotkanie wokół poezji: Maria Duszka, Paweł Buksalewicz

Maria Duszka – mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”. Należy do Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Wydała dotychczas dziewięć tomików. Ostatni z nich to polsko-litewski wybór wierszy "Wolność chmur / Debesų laisvė" (w przekładzie Birutė Jonuškaitė). Jej utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Publikowała je m.in. w: „Odrze”, „Toposie”, „Przekroju”, „Poezji Dzisiaj”, „Reibeisen” (Austria), „Modern Haiku” (USA), „Krantai” (Litwa), „Kiyv” (Ukraina) oraz w antologiach w Niemczech, Serbii i USA. Prezentowała także swoją twórczość w Telewizji Polonia, Programie I Telewizji Litewskiej i Programie I Polskiego Radia, Radiu Łódź, Radiu Poznań i Radiu Wilno. Jej utwory stały się tekstami piosenek śpiewanych po polsku, angielsku, serbsku i w języku esperanto. Jako dziennikarka publikowała artykuły, wywiady i recenzje na łamach „Toposu”, „Dziennika Łódzkiego”, „Znad Wilii”, „Kalejdoskopu” i „Ziemi Łódzkiej”. Od 2017 r. prezentuje wiersze ulubionych poetów w cyklu „Cztery ściany wiersza” w cotygodniowej audycji „Pod wielkim dachem nieba” we wrocławskim Radiu Muzyczna Cyganeria.
Była gościem festiwalu PolnischerSommer 2010 w niemieckim landzie Schleswig - Holstein. W latach 2013 – 2019 pięciokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim "Maj nad Wilią" w Wilnie, a w 2017 r. reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu "Wiosna Poezji" („Poezijos pavasaris”) organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012). W 2013 r. otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Paweł Buksalewicz – strażak, regionalista, literat.

Urodzony w 1956 roku. Absolwent technologii drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1981). W latach 1990 – 2010 burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Od 2014 do 2018 roku przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego. Od 1996 r. prezes Zarządu Ooddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Krzywiniu. Obecnie mieszka w Cichowie koło Krzywinia.

Założyciel i autor tekstów do Wieści Krzywińskich (1991-2010); przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej i Nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu (1993-1997); członek założyciel Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego (1996). Twórca terminu „marketing historyczny” i autor artykułów historycz-nych publikowanych m. in. w Wiadomościach Kościańskich. Redaktor I, II i III tomu Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej (2000, 2005, 2010). Współtwórca Skansenu Filmowego Soplicowo (1999) oraz Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie (2000-2012); entuzjasta społeczeństwa obywatelskiego, „małych ojczyzn” i programu „odnowy wsi”.

Od roku 2009 członek Związku Literatów Polskich. Opublikował zbiory aforyzmów Gołębnik moich myśli (2004), Don Chichot (2006), Igazgyöngyök (Węgry 2010), Przeoczenia (2013) i tomik fraszek Kudłate fraszki (2009).

21:30 Straszne słuchowisko: "Baśnie" Braci Grimm (Media Rodzina)

Wstęp wolny