Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności księgarzy biorących udział w projekcie NOC KSIĘGARŃ i użytkowników serwisu internetowego www.nocksiegarn.pl („Użytkownicy”, „Serwis”,) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030385, NIP: 525-21-05-994, kapitał zakładowy/wniesiony: 24.634.382,00 złotych.

II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

pod adresem e-mail: iod@azymut.pl

korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@azymut.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

IV. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

a) Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli przesyłania informacji o koordynowanym przez nas projekcie NOC KSIĘGARŃ, w tym szczegółach organizacyjnych projektu i informacjach o wydarzeniach organizowanych przez księgarzy w ramach projektu.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do użytkownika newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest zgoda Użytkownika;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

b) Udział w projekcie NOC KSIĘGARŃ

Jeżeli chcą Państwo brać udział w projekcie niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i podanie danych oznaczonych jako niezbędne. Odmowa podania tych danych uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie. Podanie innych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości wzięcia udziału w projekcie NOC KSIĘGARŃ i umożliwienia kontaktu z koordynatorem projektu – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na tej podstawie możemy także przetwarzać Państwa dane w postaci wizerunku i inne dane (np. imię i nazwisko), które Państwo podadzą w ramach wydarzenia transmitowanego online „na żywo” w formie streamingu w Serwisie;
 • w przypadku podania danych kontaktowych osób uprawnionych do kontaktu w imieniu Użytkowników – w celu kontaktowania się z taką osobą w związku z ustaleniem szczegółów związanych z projektem NOC KSIĘGARŃ – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy o udział w projekcie NOC KSIĘGARŃ;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk dotyczących księgarzy biorących udział w projekcie NOC KSIĘGARŃ oraz dotyczących korzystania z Serwisu m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy naszej oferty.

c) Przesyłanie naszej oferty

Po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody, możemy się z Państwem kontaktować w celu przedstawienia naszej oferty, w tym innych organizowanych przez nas wydarzeń lub zaproponowania współpracy. W zależności od udzielonej zgody, możemy w tym celu wykorzystywać podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail.

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili odwołana, poprzez kontakt z nami na adres e-mail iod@azymut.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem tej zgody.

c) Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu. W tym celu serwer:

 • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
 • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej
i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

V. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez okres 1 roku po zakończeniu projektu NOC KSIĘGARŃ;

b) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lub

c) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii; 
 • sprostowania danych; 
 • usunięcia danych; 
 • ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych; 
 • wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody); 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami,
z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

Dane księgarzy uczestniczących w projekcie NOC KSIĘGARŃ mogą być udostępniane przez Administratora do celu promocji i informowania o projekcie, np. na stronie internetowej wydarzenia, w social mediach (facebook, Instagram) lub w materiałach prasowych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG.

VIII. PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

 1. optymalizacja Serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników:
 2. rekomendowanie treści Serwisu zgodnych z profilem aktywności;
 3. emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców
 4. wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

IX. POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

X. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 2020 roku.