Skip to content Skip to footer

1,5 mln odbiorców akcji Noc Księgarń

Prawie 2 000 wzmianek w mediach, w tym relacje telewizyjne, audycje w ogólnopolskich i regionalnych rozgłośniach radiowych oraz setki wpisów w mediach społecznościowych. To efekt kampanii promocyjnej, która poprzedziła pierwszą…