fbpx
Brook Preloader

Rejestracja księgarń

Informacje dla księgarń

Naciśnij [+], aby uzyskać więcej informacji

Kto jest koordynatorem Nocy Księgarń?
Koordynatorem ogólnopolskiej akcji Noc Księgarń jest OSDW Azymut – dystrybutor książek, który od 20 lat współpracuje z polską branżą księgarską. Organizacja wydarzenia została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Dlaczego warto wziąć udział w Nocy Księgarń?
Noc Księgarń to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest promocja niezależnych księgarń stacjonarnych. Akcja – podobnie jak Noc Muzeów i Noc Bibliotek – ma na stałe wpisać się w kalendarz ogólnopolskich inicjatyw kulturalnych. Wydarzenie jest wspierane przez kilkudziesięciu partnerów, wśród nich m.in. Kraków Miasto Literatury UNESCO, Polską Izbę Książki, media i wydawców. Każda księgarnia biorąca udział w akcji otrzyma profesjonalne wsparcie medialne i materiały promocyjne (plakaty, gadżety, informatory). Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Księgarń będą promowane zarówno w internecie, jak i mediach (ogólnopolskich, branżowych, regionalnych).
Do kiedy mogę zgłosić swój udział w Nocy Księgarń?
Pierwsza tura rejestracji księgarń do udziału w akcji potrwa do 12 lipca 2019. Zgłoszenia przesłane po tym terminie mogą zostać odrzucone przez koordynatora projektu.
Kto może wziąć udział w Nocy Księgarń?
W akcji Noc Księgarń mogą wziąć udział niesieciowe księgarnie stacjonarne działające na terenie całej Polski (z wyłączeniem regionalnych mikrosieci księgarskich i niewielkich sieci księgarń specjalistycznych lub naukowych).
Czy udział w akcji jest bezpłatny?
Zgłoszenie do udziału w Nocy Księgarń oraz udział w akcji jest w 100% bezpłatny. Warto jednak pamiętać, że organizatorem poszczególnych wydarzeń są księgarnie – to one muszą zadbać o bezpieczeństwo i logistykę wydarzenia (np. nagłośnienie, miejsca dla publiczności, opieka nad dziećmi i młodzieżą).
Czy zgłoszenie do udziału w akcji może zostać odrzucone?
Zgodnie z regulaminem Nocy Księgarń każde zgłoszenie do udziału w akcji podlega weryfikacji przez koordynatora pod kątem zgodności z celem projektu, jego założeniami, w tym pod kątem oceny zaproponowanego wydarzenia. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia do projektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, brak zgodności zaproponowanego wydarzenia z celem i założeniami projektu, uzasadnione wątpliwości związane ze zgodnością z prawem wydarzenia, uzasadnione wątpliwości dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Czytelnikom.
Czy moja księgarnia uzyska wsparcie od koordynatora akcji?
Każda księgarnia biorąca udział w akcji otrzyma profesjonalne wsparcie medialne i materiały promocyjne (plakaty, gadżety, informatory). Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Księgarń będą promowane przez koordynatora akcji w mediach ogólnopolskich, branżowych i regionalnych (w zasięgu Twojej księgarni). Dodatkowo, dzięki współpracy z partnerami Nocy Księgarń, część wydarzeń może uzyskać dodatkowe wsparcie (np. bezpłatny udział autora w wydarzeniu). Warunkiem udzielenia tego typu wsparcia są ograniczenia finansowe i logistyczne (np. wielkość księgarni, ilość miejsc dla publiczności, utrudniony dojazd autora/artysty do miejsca wydarzenia). Udział każdej księgarni w wydarzeniu powinien być konsultowany indywidualnie z koordynatorem akcji – OSDW Azymut (kontakt@nocksiegarn.pl).
Jak stworzyć program wydarzeń odbywających się w ramach Nocy Księgarń?
Nie tylko spotkania autorskie! Warsztaty, koncerty, potańcówki, wystawy, konkursy i quizy literackie, nocne czytanie książek, głośne czytanie książek czy nocny hostel w księgarni, – zaproponuj wydarzenie, które zainteresuje zarówno czytelników, jak i osoby niebędące dotychczas odbiorcami Twojej księgarni. Zachęcamy do przesyłania propozycji wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Pomysły na wydarzenia znajdziesz także w poradnikach udostępnianych na stronie Szkolimy-Ksiegarzy.pl. Chcesz skonsultować swój program wydarzeń? Napisz: kontakt@nocksiegarn.pl.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku Czytelników – w przypadku zarejestrowania wizerunku, jest Organizator Wydarzenia oraz Koordynator Projektu. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się spełnić względem Czytelników obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w imieniu swoim oraz w imieniu Koordynatora Projektu. Treść klauzuli informacyjnej Koordynatora Projektu będzie udostępniona do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: www.nocksiegarn.pl/klauzula-informacyjna/
Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem.
Uwaga! Informujemy, że rejestracja do akcji Noc Księgarń została przedłużona do 21 lipca 2019. 
Masz pytanie związane z rejestracją?
Napisz: kontakt@nocksiegarn.pl

Formularz rejestracyjny


* - pola, które są wymagane